Nyheter

Flere holdeplasser i Tromsø sentrum skifter navn

  Fra nyttår får ni holdeplasser nye navn og enkelte holdeplasser slås sammen. Dette får konsekvenser for mange av byens busslinjer.

Prisjustering for buss og hurtigbåt

  Den 1. februar justeres prisene for buss, mens priser for hurtigbåt er uendret. Vi lanserer også ny periodebillett for enkelte hurtigbåtlinjer. 

Fergeprisene justeres 1. januar 2022

  Den 1. januar 2022 justeres de nasjonale AutoPASS-prisene for ferge. I Troms medfører dette en reduksjon i fergeprisene på 11,7 prosent.

Nå blir busstilbudet i Tromsø enda bedre

  Fra 3. januar 2022 vil busstilbudet i Tromsø økes med nesten 10 prosent. Det betyr 104 flere daglige avganger, samt mer pysjamasbuss.