Lover og regler

Her finner du informasjon om hvilke lover, regler og retningslinjer som gjelder for kollektivtransporten og de ulike tjenestene vi leverer. 

Transportvilkår 

Personvern

Her kan du lese mer om personvern for våre ulike apper og fylkestrafikk.no