Skoleskyss og skoleruter

Skoleskyss 

Vi har ansvaret for å organisere daglig skyss for alle elever som i henhold til opplæringsloven har rett til gratis skoleskyss i grunnskolen og videregående skole. De fleste av disse reiser med ordinære bussruter.

Eleven har rett til gratis skoleskyss dersom eleven bor over en viss avstand fra skolen:

  • 2 km for 1. klasse
  • 4 km for 2.-10. klasse
  • 6 km for elever i den videregående skolen

Korteste vinterbrøytede (forsvarlig) gangbare vei mellom hjem og skole bestemmer lengden på skoleveien.

Vil du være garantert skoleskyss til skolestart?

  • For elever i grunnskolen er det skolen som melder inn behov om skyss til oss.
  • Hvis du går på videregående skole og søker før 1. august er du garantert skoleskyss ved skolestart.

Skoleskyss for grunnskolen

Skoleskyss for videregående skole

Klager lover og retningslinjer

Skoleruter

For skoler (CERT)

For elever i grunnskolen er det skolen som melder inn behov for skyss.

Skoleskyss barne- og ungdomsskoler

 

Skoleskyss videregående skole

 

Klager, lover og retningslinjer

 

Prisoversikt skoleskyss - for kommuner

Prisoversikt skoleskyss - for kommuner
- Grunnskoleelever 1-10. klasse VGS Voksenopplæring
Egenandel per km. buss 2,45 kroner 3,37 kroner 3,37 kroner
Minstepris egenandel buss 20 kroner 36 kroner 36 kroner
Egenandel ferge 20 kroner 36 kroner 36 kroner

Prisene i tabellen gjelder per vei/strekning.

Skoleruter

For skoler

Logg inn CERT

Håndbok CERT (PDF, 3 MB)

Se eiendom - Kartverket

Kontakt

Send e-post til postmottak@tffk.no