Skoleskyss og skoleruter

Les mer om skoleskyss VGS

Les mer om skoleskyss grunnskole

Skoleskyss 

Vi har ansvaret for å organisere daglig skyss for alle elever som i henhold til opplæringsloven har rett til gratis skoleskyss i grunnskolen og videregående skole. De fleste av disse reiser med ordinære bussruter.

Eleven har rett til gratis skoleskyss dersom eleven bor over en viss avstand fra skolen:

  • 2 km for 1. klasse
  • 4 km for 2.-10. klasse
  • 6 km for elever i den videregående skolen

Korteste farbare vei mellom hjem og skole bestemmer lengden på skoleveien.

Vil du være garantert skoleskyss til skolestart?

  • For elever i grunnskolen er det skolen som melder inn behov om skyss til oss.
  • Hvis du går på videregående skole og søker før 1. august er du garantert skoleskyss ved skolestart.

Skoleskyss for grunnskolen

Skoleskyss for videregående skole

Klager lover og retningslinjer

Skoleruter

For skoler (CERT og informasjonsmateriell)

Informasjon om rutetider

For elever i grunnskolen er det skolen som melder inn behov for skyss.

Skoleskyss barne- og ungdomsskoler

 

Skoleskyss videregående skole

 

Klager, lover og retningslinjer

 

Prisoversikt skoleskyss - for kommuner

Prisoversikt skoleskyss - for kommuner
- Grunnskoleelever 1-10. klasse VGS Voksenopplæring
Egenandel per km. buss 2,77 kroner 3,80 kroner 3,80 kroner
Minstepris egenandel buss 21 kroner 41 kroner 41 kroner
Egenandel ferge 20 kroner 41 kroner 41 kroner

Prisene i tabellen gjelder per vei/strekning.

Skoleruter

Skoleruter

For skoler

Logg inn CERT

Håndbok CERT (PDF, 3 MB)

Se eiendom - Kartverket

Informasjon om skoleskyss til foreldremøter el. (PDF, 2 MB) 

Informasjonsplakat (vgs) (PDF, 101 kB)

Informasjon om rutetider

Rutetabeller

Informasjon om rutetider for bussen finner du her: www.fylkestrafikk.no/rutetabellerbuss

Der kan du finne din aktuelle busslinje ved å søke opp holdeplassen du reiser fra, eller hvilket linjenummer det er på bussen din. 

Reiseplanlegger

Du kan også søke opp reiser og se om bussen er i rute ved å bruke reiseplanleggeren på www.fylkestrafikk.no/reiseplanlegger eller laste ned Troms Reise-appen her: www.fylkestrafikk.no/tromsreise

Sanntidskart

Hvis du besøker vårt sanntidskart, kan du se om bussen er i rute og hvor bussen befinner seg. Det finner du her: www.fylkestrafikk.no/hvorerbussen

Kontakt

Send e-post til postmottak@tromsfylke.no

Skoleskyssreglement

Skoleskyssreglement i grunnskolen Troms (PDF, 541 kB)

Skoleskyssreglement i VGS Troms (PDF, 396 kB)