Nå blir mange fergesamband i Troms gratis

Høgsfjord veg kai på Breivikeidet. Foto. - Klikk for stort bilde Fra 1. juli 2022 blir det gratis ferge på en rekke samband i Troms. Fylkesrådet varsler også om justering i billettpriser for buss, ferge og hurtigbåt fra 1. august 2022.

– Vi er glade for å kunne tilby gratis ferge for fergesamband til veiløse samfunn. Samtidig er den økonomiske situasjonen under press. Økte drivstoffkostnader og sviktende inntekter som følge av pandemien er ting vi må ta på alvor, først og fremst for å kunne bevare et best mulig rutetilbud, sier fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen (Ap).

Priser for ferge

Gratis ferge:

Stortinget har bestemt at mindre fergesamband til vegløse samfunn skal bli gratis. For Troms fylke vil følgende samband, i tråd med kriteriene som er satt av Samferdselsdepartementet, bli gratis fra 1. juli 2022:

  • Linje 182 Bellvik – Vengsøy
  • Linje 185 Hansnes – Karlsøy – Vannøy
  • Linje 186 Hansnes – Reinøy
  • Linje 188 Mikkelvik – Bromnes
  • Linje 195 Storstein – Lauksundskaret – Nikkeby
  • Linje 198 Rotsund – Havnnes – Uløybukt

AutoPASS:

Selv om fergestrekninger blir gratis, vil det av statistikkhensyn fortsatt leses av registreringsskilt ved ombordkjøring på bilene på de samband som er gratis. AutoPASS-ordningen for betaling på øvrige fergesamband videreføres.

Prisjustering øvrige samband:

For øvrige fergesamband økes prisene på ferge med cirka 8 prosent fra 1. august 2022. Økningen skyldes primært økte driftskostnader.

Priser for buss og hurtigbåt

Grunnprisen for én sone på buss og hurtigbåt justeres fra 37 kroner til 39 kroner for forhåndskjøpt enkeltbillett. Det vil også gjøres tilsvarende justeringer for periodebilletter. Justeringene trer i kraft fra 1. august.

– Vi må gjøre prisjustering for å unngå rutekutt. Men vi skal fortsatt holde prisene våre på et lavt nivå, slik at det fortsatt skal være et enkelt valg å reise kollektivt, sier fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen (Ap).

Justeringen skyldes:

  • Økte driftskostnader
  • Mindre inntekter som følge av pandemien og soneomlegging i 2020
  • Økt sniking på bussen
  • Økte kostnader i forbindelse med lovpålagt skoleskyss

Gratis kollektivtransport for flyktninger 

Ordningen med gratis kollektivtransport for flyktninger forlenges til 1. september 2022, eller til oppholdskort er mottatt. Ordningen gjelder for alle flyktninger som har ankommet Norge etter 1. mars 2022. Kommuner i Troms bestiller fortsatt slik skyss direkte hos Troms fylkestrafikk.