Nyheter

Gratulerer til alle bussjåfører

  18. mars er bussjåførenes dag. Troms og Finnmark fylkeskommunen takker alle sjåfører for innsatsen.

Flere holdeplasser i Tromsø sentrum skifter navn

Fra nyttår får ni holdeplasser nye navn og enkelte holdeplasser slås sammen. Dette får konsekvenser for mange av byens busslinjer.

Prisjustering for buss og hurtigbåt

Den 1. februar justeres prisene for buss, mens priser for hurtigbåt er uendret. Vi lanserer også ny periodebillett for enkelte hurtigbåtlinjer. 

Fergeprisene justeres 1. januar 2022

Den 1. januar 2022 justeres de nasjonale AutoPASS-prisene for ferge. I Troms medfører dette en reduksjon i fergeprisene på 11,7 prosent.

Nå blir busstilbudet i Tromsø enda bedre

Fra 3. januar 2022 vil busstilbudet i Tromsø økes med nesten 10 prosent. Det betyr 104 flere daglige avganger, samt mer pysjamasbuss.

Endringer i busstilbudet i Tromsø

Mandag 23. august går vi over til høstruter. I Tromsø blir det flere avganger, tidligere avganger og nye traseer på enkelte linjer.

Husk å søke om skoleskyss

Videregåendeelever som vil ha garantert skoleskyss til skolestart må søke før 2. august 2021. Du kan søke fra 3. juli når du har fått tildelt skoleplass.