Nyheter

Nå blir mange fergesamband i Troms gratis

  Fra 1. juli 2022 blir det gratis ferge på en rekke samband i Troms. Fylkesrådet varsler også om justering i billettpriser for buss, ferge og hurtigbåt fra 1. august 2022.

Pysjamasbussen skaper nye bussbrukere

  Avganger mellom 05:00 og 05:59 har blitt svært populært i Tromsø. Over 12 000 reiser ble registrert med pysjamasbussen i løpet av årets fire første måneder.

Alt du trenger å vite om skoleskyss for elever i grunnskolen

  Her finner du informasjon om skoleskyss for barne- og ungdomsskoler. 

Kjøp billett før du går om bord

    Den enkleste og rimeligste måten å kjøpe billett for buss og hurtigbåt på er gjennom Troms Billett-appen.

Gratulerer til alle bussjåfører

    18. mars er bussjåførenes dag. Troms og Finnmark fylkeskommunen takker alle sjåfører for innsatsen.

Flere holdeplasser i Tromsø sentrum skifter navn

  Fra nyttår får ni holdeplasser nye navn og enkelte holdeplasser slås sammen. Dette får konsekvenser for mange av byens busslinjer.

Prisjustering for buss og hurtigbåt

  Den 1. februar justeres prisene for buss, mens priser for hurtigbåt er uendret. Vi lanserer også ny periodebillett for enkelte hurtigbåtlinjer. 

Fergeprisene justeres 1. januar 2022

  Den 1. januar 2022 justeres de nasjonale AutoPASS-prisene for ferge. I Troms medfører dette en reduksjon i fergeprisene på 11,7 prosent.

Nå blir busstilbudet i Tromsø enda bedre

  Fra 3. januar 2022 vil busstilbudet i Tromsø økes med nesten 10 prosent. Det betyr 104 flere daglige avganger, samt mer pysjamasbuss.