Trafikkmeldinger

Her finner du informasjon om endringer, forsinkelser, omkjøring og stans i kollektivtrafikken.

Alle større avvik varsles her. Trafikkmeldinger legges ut her på våre nettsider og i Troms Reise-appen.

Det er dessverre ikke alltid vi får informasjon om alt som skjer i trafikken. Varsling på våre sider er med forbehold om at også vi har mottatt informasjon.

Sanntidsskjermer på holdeplasser, kaier og terminaler, samt reiseplanlegger oppdateres også fortløpende med trafikkstatus.