Skal ditt barn reise alene med hurtigbåt?

Hurtigbåt legger til kai på Finnsnes, blå himmel. Foto.  - Klikk for stort bilde

Det er kommet nye regler for barn som reiser alene med hurtigbåt. 

Når kan barnet reise alene?

Foresatte må alltid vurdere barnets modenhet. Les mer i neste avsnitt. 

  • Barn under 8 år kan ikke reise alene og må alltid ha følge av en person over 16 år gjennom hele reisen. 
  • Barn mellom 8-12 år kan reise alene med hurtigbåt så lenge de har med seg "Jeg reiser alene skjema". 
  • Barn over 12 år kan reise alene uten å ha med seg skjema. 

Er barnet rustet til å reise alene?

Det er du som forelder/foresatt som best kjenner ditt barns begrensninger og evne til å takle uforutsette hendelser. Barnets alder alene er derfor ikke alltid nok til å avgjøre om barnet er skikket til å reise alene eller ta vare på et annet barn på reisen. Det kan også være lurt å foreta reisen sammen med barnet en gang før det skal ut å reise på egenhånd. Det kan være greit å trygge ditt barn slik at det kan spørre mannskapet om hjelp dersom man er usikker.

Sender du barnet alene, må du alltid forvisse deg om at barnet selv er i stand til å finne frem, og gå av på riktig kai.

Regler for reisen

  • Barna må plasseres i hovedsalong i nærheten av kiosken slik at mannskapet har mulighet til å følge opp barnet på reisen.
  • Foresatte må være tilgjengelig på telefon helt til reisen er avsluttet og barnet er hentet på ankomststed. 
  • Om barnet skal reise videre med et annet transportmiddel må dette organiseres selv. 
  • Barn som reiser alene betaler ordinær barnebillett. 
  • Kapteinen vil kunne avvise forespørsel om å reise alene om det ikke finnes forsvarlig på grunn av vær eller andre forhold.