Prisjustering for kollektivtrafikken 1. februar 2023

Flere busser i trafikkert gate med snøvær - Klikk for stort bildeHer kan du lese mer om prisjusteringer for buss og hurtigbåt for 2023. 

Fylkesrådet har gjort vedtak om prisendringer for 2023. Disse endringene vil tre i kraft fra 1. februar 2023.

Buss

Forhåndskjøpt enkeltbillett for én sone øker med to kroner, en prisøkning på 5,1 prosent. Øvrige soner for enkeltbilletter justeres tilsvarende.

Periodebilletter for én sone øker med fem prosent. Dette gjelder også periodebilletter for buss i Tromsø. Øvrige soner for periodebilletter justeres tilsvarende.

Tromsøpriser

Det er egne priser for Tromsø kommune. Dette fordi staten gir et særskilt tilskudd til de største byene for å kunne tilby reduserte billettpriser. I Tromsø benyttes tilskuddet til reduserte periodebilletter og redusert pris for forhåndskjøpt enkeltbillett utenfor rushtid.

  • Pris for forhåndskjøpt enkeltbillett utenfor rushtid i Tromsø reduseres til 21 kroner
  • Periodebilletter økes med fem prosent

Priser enkeltbillett buss 2023 Troms

Gyldig fra 1. februar 2023
Priser enkeltbillett buss 2023 Troms
Soner/Priser Kontant Kontant Forhåndskjøpt Forhåndskjøpt Forhåndskjøpt Kontant og forhåndskjøpt
Antall Soner Voksen Barn, honnør, militær Voksen Barn, honnør, militær Ung voksen Sykkel
1 60 30 41* 21 41* 20
2 103 51 82 51 62 40
3 205 103 164 103 123 60
4 308 154 246 154 185 60
5 410 205 328 205 246 60
6 513 256 410 256 308 60
7 615 308 492 308 369 60
8+ 718 359 574 359 431 60

*) Utenfor rushtid i Tromsø er prisen 21 kroner for voksen og ung voksen. 

Periodebillett buss 30 og 90 dager 2023 Troms

Periodebillett buss 30 og 90 dager 2023 Troms
Kategori Voksen Voksen Barn Barn Honnør Honnør Ung voksen Ung voksen
Antall dager 30 90 30 90 30 90 30 90
Antall soner Pris Pris Pris Pris Pris Pris Pris Pris
Tromsø 580 1740 230 690 290 870 320 960
1 830 2250 370 980 420 1125 500 1350
2 1410 3830 670 1670 705 1915 850 2300
3 1990 5400 670 2010 995 2700 1190 3240

Periodebillett buss 24 timer

Periodebillett buss 24 timer
Sone Voksen BarnUng Honnør Ung voksen
1 120 60 60 120

 

Periodebillett buss 7 dager

Periodebillett buss 7 dager
Sone Voksen BarnUng Honnør Voksen
1 280 140 140 280

Her finner du mer informasjon om dagens billettpriser for buss.

Hurtigbåt

Billettpriser på hurtigbåt økes med cirka fem prosent. 

Ny pristabell for linje 2 Tromsø-Finnsnes-Harstad finner du her (PDF, 610 kB).

Ny pristabell for linje 3 Tromsø-Skjervøy finner du her (PDF, 603 kB).

Ny pristabell for linje 4 Tromsø-Vikran-Tennskjer-Lysnes finner du her (PDF, 610 kB).

Ny pristabell for linje 5 Sommarøy-Tussøy-Sandneshamn finner du her (PDF, 606 kB).

Ny pristabell for linje 6 Harstad-Bjarkøystedene-Skrolsvik finner du her (PDF, 611 kB). (PDF, 619 kB)

Ny pristabell for linje 9 Skjervøy-Burfjord finner du her (PDF, 619 kB).

Her finner du mer informasjon om dagens billettpriser for hurtigbåt.

Ferge

Billettpriser for ferge i Tromsø følger det statlige AutoPASS-regulativet for ferge og det antall soner som ble fastsatt i vedtak 1. august 2022. 

Det blir foreløpig ingen endringer i fergeprisene for de sambandene som ikke er gratis i Troms. 

Her finner du informasjon om billettpriser for ferge i Troms.

Øvrige billettprodukter og priser

Ungdom TOTAL (30 dager) videreføres med pris på 670 kroner ut 2023.

Sommerbilletten (1 uke) for Troms og Finnmark videreføres i 2023 med samme priser som i 2022.

Skoleskyss

Priser for kjøp av skoleskyss fra kommuner og fylkeskommuner øker med 5 prosent.

Bruk Troms Billett

Vi anbefaler alle å bruke Troms Billett for kjøp av billetter. Der får du alle tilgjengelige produkter til beste pris. Husk å kjøp billett før du går om bord. Troms Billett-appen laster du ned her.

Vedtak

Våre priser vedtas politisk av fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune. Sak 413/12 ble vedtatt i fylkesrådet 16. desember 2022.   

Les mer om vedtaket om se alle prisendringene for 2023 her.