Skoleskyss for videregående skole

Jente ser på mobilen sin, buss utenfor vinduet. Foto. - Klikk for stort bilde

Vi har ansvaret for å organisere daglig skyss for alle elever som i henhold til opplæringsloven har rett til gratis skoleskyss i grunnskolen og videregående skole. De fleste av disse reiser med ordinære bussruter.

Eleven har rett til gratis skoleskyss dersom eleven bor over en viss avstand fra skolen:

  • 6 km for elever i den videregående skolen

Korteste farbare vei mellom hjem og skole bestemmer lengden på skoleveien.

Vil du være garantert skoleskyss til skolestart?

  • Hvis du går på videregående skole og søker før 1. august er du garantert skoleskyss ved skolestart.

Spørsmål og svar om skoleskyss i videregående skole