Skoleskyss for barne- og ungdomsskoler

Bilde av skolebarn som skal ta skolebussen til skolen. Det er snøvær. Foto. - Klikk for stort bilde

Vi har ansvaret for å organisere daglig skyss for alle elever som i henhold til opplæringsloven har rett til gratis skoleskyss i grunnskolen og videregående skole. De fleste av disse reiser med ordinære bussruter.

Eleven har rett til gratis skoleskyss dersom eleven bor over en viss avstand fra skolen:

  • 2 km for 1. klasse
  • 4 km for 2.-10. klasse

Korteste farbare vei mellom hjem og skole bestemmer lengden på skoleveien.

Vil du være garantert skoleskyss til skolestart?

  • For elever i grunnskolen er det skolen som melder inn behov om skyss til oss.

Spørsmål og svar om skoleskyss i barne- og ungdomskolen