For skolene

Søknadsportal

Vi bruker en søknadsportal som heter CERT. I denne portalen kan skolene søke skoleskyss på vegne av elevene. 

Logg inn på CERT

Har du behov for veiledning i CERT anbefaler vi denne håndboken.  (PDF, 3 MB)

Skoleskyssreglement

Her finner du skoleskyssreglementet for både grunnskole og videregående skole. 

Materiell til nedlasting

Presentasjon til foreldremøter

Vi har laget en powerpoint-presentasjon om skoleskyss som kan være nyttig å presentere på foreldremøter. Denne er laget både for grunnskolen og videregående skole, og vi anbefaler å klippe ut de sidene som ikke er relevant for din skole.  Presentasjonen kan lastes ned her. (PDF, 2 MB) 

Informasjonsplakater til videregående skoler

Vi har laget en informasjonsplakat om skoleskyss for videregående skoler. Denne kan henges opp på skolene. Informasjonsplakaten kan lastes ned her. (PDF, 101 kB)