Videregående til høsten? Husk å søke om skoleskyss

Tenåring med lang mørkt hår, oransje genser og dongerijakke. Holder et reisekort opp og ser i kamera. Foto. - Klikk for stort bilde

Går du på videregående skole og har krav på skoleskyss? Her finner du informasjon om hvordan du går frem for å søke om skoleskyss og hvordan skoleskysstilbudet fungerer. 

Vi har ansvaret for å organisere daglig skoleskyss for alle elever som i henhold til opplæringsloven har rett til gratis skoleskyss i grunnskolen og videregående skole. De fleste av disse reiser med ordinære bussruter. 

Hvem har rett til skoleskyss?

Er du elev ved en av Troms fylkes videregående skoler og har mer enn seks kilometer gangavstand til skolen, kan du søke om gratis skoleskyss. Slik skyss vil for de aller fleste være med buss og det brukes skolekort som skyssbevis.

Hvordan søke?

Hver enkelt elev søker om skoleskyss rett etter at inntaket til videregående skoler er sendt ut. Husk å bekrefte skoleplassen før du sender søknad om skoleskyss. Korteste vinterbrøytede (forsvarlig) gangbare vei mellom hjem og skole bestemmer lengden på skoleveien.

NB! Du kan ikke søke skoleskyss før du har fått skoleplass.

 Søk om skoleskyss her 

Når bør du søke?

Søk umiddelbart etter at du har bekreftet skoleplassen din! Elever som søker innen 1. august, er sikret å få oppdatert sine skolekort til første skoledag. Om det søkes om skolekort etter 1. august, vil eleven ikke være garantert gratis skoleskyss fra første skoledag. Det vil i disse tilfellene ikke refunderes utgifter i forbindelse med transport til og fra skolen.

Har du skolekort fra før?

Du må søke for hvert skoleår. Ta godt vare på skolekortet fra forrige skoleår. 

Når og hvor får man utdelt skolekort?

Skolekortet utdeles på skolen en av de første skoledagene. Elever som hadde skolekort forrige skoleår, vil få sitt busskort oppdatert. Så husk å ta godt vare på skolekortet selv om du skal bytte skole. 

Viktig informasjon om skolekortet

  • Hold skolekortet mot kortleser i bussen i tre sekunder ved første gangs bruk
  • Ta vare på skolekort fra i fjor (hvis du har). Dette gjelder også om du skal bytte skole
  • Kortet skal avleses på kortleser i bussen for hver reise
  • Skolekortet gjelder kun på dager med undervisning
  • Skolekortet er gyldig i 75 minutter fra kort leses av til overgangstider går ut

Huskeliste:

  • Du må selv søke om skoleskyss etter at inntaket til videregående skoler er sendt ut.
  • Husk å bekrefte skoleplassen før du sender søknad om skoleskyss.
  • Husk å søke før 1. august, da er du garantert skoleskyss ved skolestart.
  • Ta vare på skolekort fra i fjor (hvis du har). Dette gjelder også om du skal bytte skole
  • Du må søke for hvert skoleår.

Her finner du mer informasjon om skoleskyss for både grunnskole og videregående skole. 

Er du lærer eller ansatt på en videregående skole?

Her finner du en presentasjon med informasjon om skoleskyss du kan videresende til elever, foreldre eller foresatte direkte, eller vise frem på informasjonsmøter. (PDF, 2 MB)