Velkommen om bord, skoleelever

Bilde av skolebarn som skal ta skolebussen til skolen. Det er snøvær. Foto. - Klikk for stort bilde   

Nå er det straks skolestart og vi anbefaler alle skoleforeldre og elever å sette seg inn i bruk av skolekort for de som har fri skoleskyss, hvilken linje som går til skolen og lignende. Vi i Troms fylkestrafikk håper alle får en fin skolestart.

Hvem har ansvaret for skoleskyssen?

Troms og Finnmark fylkeskommune ved Troms fylkestrafikk har ansvaret for å organisere daglig skyss for alle elever som i henhold til opplæringsloven har rett til gratis skoleskyss i grunnskolen og videregående skole. De fleste av disse reiser med ordinære bussruter som er merket med Troms fylkestrafikk.

Ruter og reisesøk

Lurer du på når bussen kommer? Vi anbefaler alle å bruke Troms Reise-appen for oppdatert informasjon om reisetider. Rutetabeller finner du her.

Hvem utsteder skolekort?

Troms fylkestrafikk utsteder skolekort (busskort) til elever med rett til gratis skoleskyss.

Når og hvor får man kort?

Skolekortet utdeles på skolen en av de første skoledagene. Elever som hadde skolekort forrige skoleår, vil få sitt busskort oppdatert. Så husk å ta godt vare på skolekort.

Elever med nytt skolekort

Elever med nytt skolekort vil få utdelt nytt skolekort en av de første skoledagene. Disse skal fungere fra første gangs bruk.

 • Hold skolekortet mot kortleser i tre sekunder ved første gangs bruk, så ny data kan lastes inn på kortet.
 • Kortet skal avleses på kortleser i bussen hver reise.
 • Kortet gjelder for reise mellom bosted og skole, det vil si to reiser per dag.
 • Må du bytte buss underveis, vil det fortsatt bare bli belastet en reise (husk overgangstiden).
 • Skolekortet gjelder kun på dager du har undervisning. Med 190 skoledager og to reiser per dag gir det 380 reiser i kortet. Det er elevens ansvar å påse at antall reiser ikke er brukt opp før skoleåret er omme.
 • Skolekortet er personlig og kan ikke lånes ut eller gis bort til andre.

Skolekortene skal kun benyttes til innvilget skoleskyss. Her finner du informasjon om hvordan du kjøper andre billetter for buss og hurtigbåt.

Elever med skolekort fra tidligere år

 • Ta vare på skolekortet fra forrige skoleår.
 • Første dagen i nytt skoleår: hold kortet mot kortleser i minst 3 sekunder slik at nye data kan lastes inn på kortet.
 • Skolekortet skal brukes alle år du er skysselev i Troms, også dersom du bytter skole.

Mistet eller ødelagt skolekort?

 • Meld fra til skolen, som bestiller nytt skolekort. I de fleste tilfeller gis det ut reserveskolekort.
 • Nytt skolekort koster 50 kroner for elever i 5.-10. klasse. Gyldig kvittering for betalt gebyr må fremvises på skolen ved utdeling av nytt kort. Gebyrordningen gjelder ikke 1.-4. klasse.
 • Skolekort som har teknisk feil, eller det er problemer med avlesning på bussen, leveres til skolen. Skolen vil utstede reserveskolekort. Det utstedes ikke gebyr på 50 kroner.

Misbruk av skolekort

 • Skolekort som misbrukes inndras og leveres tilbake til skolen.
 • Forfalskning av skolekort regnes som dokumentforfalskning og kan bli politianmeldt.
 • Misbruk av skolekort kan føre til at skyssretten inndras for kortere eller lengre perioder.

Hvor lenge er reisen gyldig?

 • Skolekortet er gyldig i 75 minutter fra påstigning/kort leses av til overgangstider går ut.
 • Skolekortene har to turer programmert inn i kortet hver dag.
 • Grunnskolekortene er gyldig til 17:00.
 • Videregående er gyldig til 23:00.

Trenger du mer informasjon?

Har du krav på refusjoner, behov for å klage eller ønsker å vite mer om skoleskyss? Her har vi samlet all informasjon du trenger for å søke om skoleskyss.

Trenger du hjelp?

Er det behov for å komme i kontakt med oss kan du gjøre det her.

Vi ønsker alle skoleelever velkommen om bord hos oss.