Tromsøbrua stengt for all trafikk

 

Det er fortsatt mulig å sykle og gå over brua i hele vedlikeholdsperioden. 

Stengt på grunn av vedlikehold

Fra mandag 1.juli vil Tromsøbrua være stengt for all trafikk. Vedlikeholdsarbeidet er forventet å vare i tre og en halv uke.  Alle gående og syklende kan ferdes over brua i vedlikeholdsperioden.

Omkjøringen blir gjennom Tromsøysundtunnelen.

Ikke synlig i reiseplanleggeren før 8.juli

Omkjøringene vil ikke være synlig i reiseplanleggeren før mandag 8.juli. Det vil oppstå forsinkelser på inntil 15 minutter på grunn av omkjøringen og enkelte avganger kan bli innstilt.  Et tips er å følge avgangene i vårt sanntidskart, før de blir oppdatert i reiseplanleggeren mandag 8.juli. 

Nye holdeplasser

Linjene vil betjene nye holdeplasser. Breivika vil bli betjent av samtlige linjer i begge retninger gjennom Tromsøysundtunnelen. Båthavna og Otium E8 vil betjenes av linje 26 og 28. Otium E8 erstatter Tromsdalen bruvegen for alle regionbusser. Seminarbakken vil betjenes av linje 20, 24, 26 og 28 i begge retninger. Les mer om endringene nedenfor.

Omkjøring linje for linje

Linje 20 

Fra Skattøra:

 • Ordinær trasé – Skippergata – Seminarbakken – Breivika – Tromsøysundtunnelen – Kraftforsyninga – Ordinær trasé
 • Ubetjent: Bruhodet øst, Otium, Båthavna

Fra Malmvegen:

 • Ordinær trasé – Kraftforsyninga – Tromsøysundtunnelen – Breivika – Seminarbakken – Skippergata – Ordinær trasé
 • Ubetjent: Båthavna, Otium, Tromsdalen kirke

Linje 24 

Fra Skognesvegen:

 • Ordinær trasé – Skippergata – Seminarbakken – Breivika – Tromsøysundtunnelen – Kraftforsyninga – Ordinær trasé 
 • Ubetjent: Bruhodet øst, Otium, Båthavna

Fra Kroken sykehjem:

 • Ordinær trasé – Kraftforsyninga – Tromsøysundtunnelen – Breivika – Seminarbakken – Skippergata – Ordinær trasé 
 • Ubetjent: Båthavna, Otium, Tromsdalen kirke
Kart over omkjøringstrase Tromsøbrua. illustrasjon. - Klikk for stort bilde

Linje 26 

Fra Skognesvegen

 • Ordinær trasé – Skippergata –Seminarbakken – Breivika – Tromsøysundtunnelen – Båthavna – Otium – Novasenteret – Ordinær trasé 
 • Ubetjent: Tromsdalen bruvegen

Fra Pyramiden:

 • Ordinær trasé – Åsvegen – Båthavna  – Tromsøysundtunnelen – Breivika – Seminarbakken – Skippergata – Ordinær trasé 
 • Ubetjent: Tromsdalen skole, Tromsdalen kirke
Kart over omkjøringstrase Tromsøbrua. illustrasjon. - Klikk for stort bilde

Linje X27

Fra Breivika:

 • Breivika – Forskningsparken – UNN – UIT – Breivika – Tromsøysundtunnelen – Båthavna – Otium – Novasenteret – Ordinær trasé
 • Ubetjent: Tromsdalen bruvegen, Stakkevollvegen, Seminarbakken

Fra Pyramiden:

 • Ordinær trasé – Åsvegen – Båthavna  – Tromsøysundtunnelen  – Forskningsparken – UNN – UIT – Planetariet – Breivika
 • Ubetjent: Tromsdalen skole, Tromsdalen kirke, Stakkevollvegen, Seminarbakken.

Linje 28 

Fra Hamna skole øst: 

 • Ordinær trasé – Skippergata – Breivika –Seminarbakken – Tromsøysundtunnelen – Båthavna – Otium – Novasenteret – Ordinær trasé 
 • Ubetjent: Tromsdalen bruvegen

Fra Solligården:

 • Ordinær trasé – Novasenteret – Otium – Båthavna – Tromsøysundtunnelen – Breivika – Seminarbakken – Skippergata – Ordinær trasé 
 • Ubetjent: Tromsdalen bruvegen
Kart over omkjøringstrase Tromsøbrua. illustrasjon. - Klikk for stort bilde

Linje 100 

Fra Tromsø er alle avganger fremskyndet 15 minutter. Deretter kjører de:

 • Ordinær trasé – Prostneset – Breivika – Tromsøysundtunnelen – Otium – Kalvebakken – Ordinær trasé 
 • Ubetjent: Tromsdalen bruvegen

Linje 105

Fra Tromsø er alle avganger fremskyndet 15 minutter. Deretter kjører de:

 • Ordinær trasé – Prostneset – Breivika – Tromsøysundtunnelen – Otium – Kalvebakken – Ordinær trasé 
 • Ubetjent: Tromsdalen bruvegen

Linje 150 

Fra Tromsø er alle avganger fremskyndet 15 minutter. Deretter kjører de:

 • Ordinær trasé – Prostneset – Breivika – Tromsøysundtunnelen – Otium – Kalvebakken – Ordinær trasé 
 • Ubetjent: Tromsdalen bruvegen

Linje 160

Fra Tromsø er alle avganger fremskyndet 15 minutter. Deretter kjører de:

 • Ordinær trasé – Prostneset – Breivika – Tromsøysundtunnelen – Otium – Kalvebakken – Ordinær trasé 
 • Ubetjent: Tromsdalen bruvegen
Kart over omkjøringstrase Tromsøbrua. illustrasjon. - Klikk for stort bilde

Linje 412

Fra Tromsø:

 • Ordinær trasé – Skippergata – Breivika – Tromsøysundtunnelen – Pyramiden – Ordinær trasé 
 • Ubetjent: Tromsdalen Bruvegen

Til Tromsø: 

 • Ordinær trasé – Pyramiden – Tromsøysundtunnelen – Breivika – Skippergata – Ordinær trasé 
 • Ubetjent: Tromsdalen Bruvegen

Linje 450 

Fra Steinnes:

 • Ordinær trasé – Kraftforsyninga – Tromsøysundtunnelen – Breivika – Skippergata – Ordinær trasé 
 • Ubetjent: Båthavna, Otium, Tromsdalen kirke

Fra Prostneset:

 • Ordinær trasé – Torgsenteret – Skippergata – Brevika – Tromsøysundtunnelen – Kraftforsyninga – Ordinær trasé 
 • Ubetjent: Bruhodet øst, Otium, Båthavna