Prisendringer på buss og hurtigbåt

Buss linje 100 som kjører langs veien - Klikk for stort bilde

Den 1. februar justeres prisene for kollektivtransport i Troms. For barn og unge senkes prisene med opptil femti prosent på hurtigbåtene.

Prisen for periodebillett i Tromsø fryses, mens på hurtigbåtene senkes prisene for barn med femti prosent og for unge voksne med 25 prosent. Barn får også rimeligere busskort i én sone utenfor Tromsø-regionen, der prisen går ned fra 370 til 300 kroner.

Andre priser øker med omtrent 5 prosent.

Årlig prisjustering

Den 1. februar er det en årlig prisjustering av billettprisene. Høyere kostnader gjør at noen billettyper blir dyrere. 

For enkeltbilletter på buss i Tromsø øker prisen fra 41 til 44 kroner, mens prisen utenfor rushtid øker fra 21 til 22 kroner.

Oversikt priser for kollektivtrafikk i Troms fra 01.02.2024:

Priser buss 

  • Priser på enkeltbilletter en sone øker fra 41 til 44 kroner. 
  • Pris for enkeltbillett utenfor rushtid i Tromsø øker fra 21 til 22 kroner. 
  • Prisen på periodebilletter buss i Tromsø holdes uendret. 
  • Periodebilletter i Troms ellers økes med 5 prosent. Eneste unntak er periodebillett 30 dager for barn utenfor Tromsø (en sone) som reduseres fra 370 til 300 kroner.

Priser hurtigbåt 

  • Billettpriser voksen økes med cirka 5 prosent. 
  • Billettpriser for barn reduseres med 50 prosent.
  • Billettpriser for ung voksen reduseres med 25 prosent. 

Priser ferge 

Billettpriser for ferger i Troms følger det statlige AutoPASS-regulativet og økte med 4,4 prosent i januar. Du kan lese mer om prisendring for ferge her

Billettprodukter og priser felles for buss, båt og ferge: 

  • Ungdom TOTAL (30 dager) videreføres med en pris på  670 kroner. 
  • Sommerbillett for Troms – reis ubegrenset med buss og hurtigbåt i 7 dager – fastsettes til 1050 kroner i 2024.

Prisvedtaket finner du her