Ny vannledningen på Solligården får midlertidige konsekvenser for L28, L412 og L413.

Linje 28 ved holdeplass - Klikk for stort bilde Kjell-Petter Hetland

Det skal legges en ny hovedvannledning fra Solstrandvegen og 400 meter sørover forbi Sollielva til krysset med Arntjordet. Veiarbeidet vil få innvirkning på busstrafikken i området.

I dag 8. februar starter en ny fase i arbeidet. Deler av Solstrandvegen stenges etter hvert som gravearbeidet forflytter seg sørover. Det betyr at ingen busser kan passere krysset ved Solligården ned til E8. Det vil bli omkjøringer for L28, L412 og L413 i området og vil vare inntil videre. 

Linje 28

Vil kjøre som normalt, med unntak av kveldsavgangene som kjører til Olavsvern. Disse vil ikke betjene holdeplassene fra og med Kaldslettneset til og med Tromsøsvingen.

Linje 412

Vil ikke betjene holdeplassene fra og med Kaldslettneset til og med Tromsøsvingen.

Avgangene mellom Solligården og Olavsvern vil kjøre opp ved Gammelgård-krysset, fortsette til Solligården, deretter snu og kjøre ut igjen ved Gammelgård-krysset.

Avgangene til og fra Tromsø betjener ikke holdeplassene fra og med Gammelgård til og med Tromsøsvingen.

Linje 413

Det blir satt opp minibuss fra og med Tromsøsvingen til og med Kaldslettneset for skoleelevene til og fra Reinen skole og Tromstun skole. Resten av ruta vil kjøres som normalt.