Engasjerte elever på skolebesøk i Troms

Fotografi av en rekke med barn på vei inn i en Tide-buss - Klikk for stort bilde

Denne høsten har vi sammen med våre flotte transportører og sjåfører gjennomført over 40 skolebesøk blant 4.trinn i hele Troms. Det er gledelig å se så mange engasjerte barn som har jobbet med blant annet trafikksikkerhet og gode bussvaner.

Gjennomført over 40 besøk

Vi har denne høsten gjennomført en større kampanje mot hele befolkningen i Troms fylke om gode bussvaner, trafikksikkerhet og holdningsskapende arbeid. Vi har sammen med en rekke skoler arrangert BUSSUKA  (16-22.oktoberog våre transportører i Tide og Connect Bus har gjennomført over 40 skolebesøk i hele Troms. 

Thomas Green, ansvarlig for kundeopplevelser i Tide var med på noen av besøkene og forteller om gode opplevelser for både store og små.

- Vi fikk en varm velkomst på alle skolene, og det var tydelig at elevene hadde fått beskjed om at vi skulle komme på besøk, forteller han.

Fotografi av brosjyre og Thomas Green i forbindelse med skolebesøkene - Klikk for stort bilde

Trafikksikkerhet og engasjement

Elevene har fått testet ut bussen, prøvd ut bussbelte og forklart viktigheten av å bruke refleks i tillegg til mye annet gøy.  Det ble også produsert opp egne brosjyrer som ble sendt med barna hjem både som ranselpost og til bruk i undervisningen.

Barna hadde et høyt engasjement, og vi fikk formidlet viktig informasjon til både dem og lærerne.

Fotografi av Fageridal skole  - Klikk for stort bilde

Fremtidens trafikanter

Det er ikke tilfeldig at det er barna i 4.trinn som er valgt ut for skolebesøkene. Barna er fremtidens trafikanter og det å få inn gode holdninger tidlig har vært viktig. De blir mer selvstendige fra 4.trinn og ferdes mye ute i trafikken på egen hånd, både i buss og som myke trafikanter. 

- Jeg tror på holdningsskapende arbeid gjennomført på barns premisser, det vil si at vi bruker enkle lettfattelige virkemidler for å formidle et veldig viktig budskap. Barn er en viktig del av trafikkbildet, og vi har et ansvar som voksne å påvirke dem slik at de utvikler gode holdninger. Det å gi barn gode holdninger er en god investering i fremtidens trafikkbilde, fortsetter Thomas Green.  

Fotografi av en dør på skolen der det står "Vi er alle forskjellige men passer godt sammen" også er det et puslespill med mange forskjellige farger. - Klikk for stort bilde

Tegnekonkurranse

En del av kampanjen inkluderte blant annet en tegnekonkurranse der en vinner skulle få tegningen sin foliert på en ekte buss. Det kom inn over 400 tegninger fra engasjerte elever i hele Troms.

- Det at det kom inn så mange fine tegninger er en god indikasjon på at vi klart å skape et engasjement, og at skolebussen er noe de fleste barn har et forhold til. Jeg tror at dette er en av veiene vi kan gå for å øke engasjementet og oppmerksomheten rundt trafikksikkerhet, og gleder meg til å se vinnertegningen ferdig foliert på en buss.

Bilde av mange flotte tegninger av busser som er sendt inn av barn i 4.trinn i Troms i forbindelse med en tegnekonkurranse. - Klikk for stort bilde

Vinneren av konkurransen vil annonseres snart. 

Nye besøk til neste år

Målet er at skolebesøkene skal bli et årlig konsept og at enda flere skoler skal bli med på både BUSSUKA og ta i mot skolebesøk. Da kan vi møte nye elever hvert år og sammen etablere gode og trygge trafikanter for fremtiden.

- Skolebesøkene har vært både givende og nyttig, og det har vært svært hyggelig å møte så mange blide 4.klassinger og lærere. Vi gleder oss allerede til neste år! avslutter Thomas Green.