Endringer for holdeplasser i Giæverbukta

Busslinje 40 på Giæverbukta holdeplass. Mennesker sitter på benk i busskur. - Klikk for stort bildeLinje 40 Giæverbukta holdeplass. Kjell-Petter Hetland

Fra og med torsdag 7. september starter fase 1 av arbeidet med ny bussterminal i Giæverbukta. Dette påvirker alle som reiser med buss via Giæverbukta. 

Kun to holdeplasser fra 7. september 

Holdeplass 1 vil være for alle busser som skal mot sentrum. Holdeplass 2 for alle busser mot Kvaløya, Hamna og UiT/UNN.

Holdeplass 1 via sentrum  

 • Linje 24 Tromsdalen 

 • Linje 28 Solligården  

 • Linje 34 Fagereng-sentrum 

 • Linje 40 Tromsø Museum  

 • Linje 42 Stakkevollan  

 • Linje 420 Tromsø 

 • Linje 425 Tromsø 

 • Linje 426 Tromsø 

 • Linje 428 Tromsø 

 • Linje 430 Tromsø 

Holdeplass 2 mot Kvaløya, Hamna, Unn 

 • Linje 22 mot flyplassen  

 • Linje 24 mot flyplassen  

 • Linje 28 mot Hamna 

 • Linje 33 mot UiT/UNN 

 • Linje 40 mot Slettaelva (via flyplassen) 

 • Linje 42 mot Eidkjosen (via flyplassen) 

 • Linje 420 mot Sommarøy 

 • Linje 425 mot Tromvik 

 • Linje 426 mot Vengsøy/Skulsfjord 

 • Linje 428 mot Kvaløyvågen 

 • Linje 420 mot Hansnes 

Se kart  

Her er et kart over oppstillingen i Giæverbukta: 

Nytt holdeplasskart for Giæverbukta terminal i forbindelse med ombygging av Giæverbukta

Merk at det ikke er rekkefølge på oppstilling. Først ankommende buss kjører lengst frem på holdeplassen.

Bussene har kort oppholdstid  

Det er også viktig å merke seg at bussene vil ha kort oppholdstid i Giæverbukta, og det er kun av- og på stigning. Bussene vil ikke ha mulighet til å vente på korresponderende linjer. Vi anbefaler derfor å være ute i god tid om du skal bytte buss på terminalen.  

Redusert fremkommelighet på gang og sykkelsti

Det vil også bli påbegynt arbeid på gang- og sykkelstiene rundt Giæverbukta. Det betyr at reisende må regne med å bruke lengere tid på å bevege seg forbi terminalen og til/fra K1 og Jekta. Les mer om arbeidet med gang- og sykkelsti på Statens vegvesen sine nettsider. 

Vis hensyn 

I perioder vil det være mange mennesker som oppholder seg på samme holdeplass.  Vi oppfordrer til å gi god plass til av- og på stigende passasjerer.  Takk for at du viser hensyn.  

Prosjektet videre 

21.august startet det innledende arbeidet med ny bussterminal i Giæverbukta i Tromsø. Arbeidet er estimert ferdigstilt høsten 2024.

Les mer om den nye bussterminalen på Tenk Tromsø sine hjemmesider.