Bedre busstilbud gir rekordvekst

Troms fylkestrafikk og UNN deler ut frokost og kaffe til avstigende passasjerer i anledning verdens miljødag - Klikk for stort bilde

I løpet av årets fire første måneder har antall bussreiser til Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) økt med 52 prosent sammenlignet med i fjor. I anledning verdens miljødag fikk derfor de ansatte på UNN en ekstra oppmerksomhet.  

 

Verdens miljødag

Fylkesråd for samferdsel Agnete Masternes Hanssen (Ap) markerer verdens miljødag med å dele ut frokost til bussreisende - Klikk for stort bilde

Mandag 5. juni er verdens miljødag. Dagen ble markert på bussholdeplassen ved UNN hvor representanter fra regionsykehuset og Troms fylkestrafikk delte ut frokost og kaffe til avstigende busspassasjerer. 

– Det er fint å kunne markere verdens miljødag på denne måten og å kunne si takk for innsatsen til de som bidrar positivt til miljøet ved å ta bussen til jobb, sier fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen (Ap). 

Viktig for ansatte

 Det er kjempeviktig for oss at våre medarbeidere kommer seg enkelt til og fra jobb, ikke minst de mange som jobber natt og kveld, sier Anita Schumacher, administrerende direktør ved UNN. 

For å gjøre det enklere for enda flere å reise kollektivt, har Troms fylkestrafikk forbedret tilbudet ytterligere med direktebusser mellom bydelene og UNN og Breivika. Samlet sett har de ni X-linjene 67 prosent flere påstigende passasjerer sammenlignet med i fjor.

Færre biler på veien

UNN er den tredje mest besøkte holdeplassen i Tromsø, og har siden innføring av bompenger fått en markant økning i forhold til 2022. 529 000 reiser er registrert til og fra sykehuset i løpet av årets første fire måneder. Trafikktall viser at biltrafikken i Tromsø har gått ned med 9,4 prosent.

 Vi registrerer med glede at det er flere som bruker buss til og fra jobb. Dette bidrar til færre biler på vegen, og er i tråd med våre målsettinger for Tromsø, sier fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen (Ap).

Graf som viser antall påstigende passasjerer ved holdeplassen UNN - Klikk for stort bilde

Samarbeid

Troms fylkestrafikk og UNN skal samarbeide tettere for å gjøre det enda enklere for de ansatte å ikke bruke bil til jobb. Nå skal partene gjennomføre en spørreundersøkelse for å avdekke hva som skal til for å endre reisevanene hos enda flere til fordel for buss, sykkel og gange.

 Vi setter stor pris på at Troms fylkestrafikk nå vil se konkret på hvordan vi sammen kan få til et best mulig busstilbud til UNN. Et enda bedre busstilbud vil også gjøre det enkelt for våre folk å velge grønne jobbreise-alternativ, noe som selvsagt er helt strålende, avslutter Schumacher. 

Her kan du lese mer om verdens miljødag.