Alt du trenger å vite om skoleskyss for elever i grunnskolen

To jenter sittende på holdeplass. Foto. - Klikk for stort bilde Her finner du informasjon om skoleskyss for barne- og ungdomsskoler. 

Vi har ansvaret for å organisere daglig skyss for alle elever som i henhold til opplæringsloven har rett til gratis skoleskyss i grunnskolen og videregående skole. De fleste av disse reiser med ordinære bussruter.

Hvem kan søke?

Elever ved barne- eller ungdomsskoler i Troms, har rett til gratis skoleskyss dersom avstanden mellom hjem og skole er mer enn 2 kilometer (1. klasse) eller 4 kilometer (2. - 10. klasse). Rett til skyss på grunn av lang skoleveg er regulert i opplæringsloven §§ 7-1 og 7-2. 

Elever kan alternativt søke tilrettelagt skoleskyss eller skyss på grunnlag av særlig farlig skoleveg.

For elever med funksjonshemming er det ingen avstandsgrense. Dette gjelder også elever som har midlertidig behov for skyss på grunn av sykdom eller skade. Søknad om tilrettelagt skoleskyss må fylles ut, utfylt søknad oversendes til elevens skole.

Hvordan søke?

For elever i grunnskolen er det skolen som melder inn behov om skyss til oss.

Er du som foreldre eller foresatt usikker på noe i forbindelse med skoleskyss for ditt barn? Ta kontakt med skolen til barnet ditt.

Når utdeles skolekortet?

For barn i grunnskole utleveres skolekortet på skolen en av de første skoledagene. Elever som hadde skolekort fra forrige skoleår, vil få sitt busskort oppdatert. Så husk å ta godt vare på skolekort.

Viktig informasjon om skolekortet

  • Hold skolekortet mot kortleser i bussen i tre sekunder ved første gangs bruk.
  • Ta vare på skolekort fra i fjor (hvis du har). Dette gjelder også om du skal bytte skole
  • Kortet skal avleses på kortleser i bussen for hver reise.
  • Skolekortet gjelder kun på dager med undervisning.
  • Skolekortet er gyldig i 75 minutter fra kort leses av til overgangstider går ut.

Lurer du på noe om skoleskyss?

Her finner du mer informasjon om skoleskyss.

Er du lærer eller ansatt på en skole?

Her finner du en presentasjon med informasjon om skoleskyss du kan videresende til foreldre eller foresatte direkte, eller vise frem på informasjonsmøter. (PDF, 2 MB)