Om Troms fylkestrafikk

Kollektivtrafikken i Troms markedsføres under merkenavnet Troms fylkestrafikk. Troms fylkestrafikk driftes av Troms fylkeskommune som har ansvar for kollektivtransport og skoleskyss, herunder oppfølging av våre kontrakter innen buss, hurtigbåt og ferge.

En enkel og god reise

Vårt kundeløfte – en enkel og god reise – er retningsgivende for hvordan kollektivtilbudet skal utvikles og oppleves i samfunnet.

Hvem bestemmer prisene våre?

Prisene for buss og hurtigbåt vedtas politisk av fylkestinget i Troms fylkeskommune. For ferge følger Troms det nasjonale AutoPASS-regulativet for fergepriser, som vedtas av Stortinget.

Hvordan teller vi passasjerer?

I 2020 byttet vi datakilde for telling av antall reisende på buss. I 2019 hentet vi tall fra billettsystemet, nå bruker vi et system som registrer avstigende og påstigende passasjerer automatisk med sensorer om bord. For hurtigbåt og ferge henter vi reisestatistikk fra billettsystemet. 

Tall og statistikk 

Her finner du reisestatistikk og økonomiske rapporter fra kollektivtrafikken i Troms.

Hovedtrekk presenteres årlig i løpet av februar og viser oppsummert tall og statistikk for kollektivtrafikken i året som har vært.

Hovedtrekk og nøkkeltall er en oppsummering som inkluderer oversikt over inntekter og kostnader i kollektivtrafikken. Denne presenteres årlig i løpet av juni. 

2023

Hovedtrekk 2023 (PDF, 3 MB)

2022

Hovedtrekk og nøkkeltall 2022 (PDF, 15 MB)

Hovedtrekk 2022 (PDF, 9 MB)

2021

Hovedtrekk 2021 (PDF, 4 MB)

2020

Hovedtrekk og nøkkeltall 2020 (PDF, 12 MB)

Hovedtrekk 2020 (PDF, 4 MB)

2019

Fylkesferd 2019 (PDF, 15 MB)

Hovedtrekk 2019 (PDF, 22 MB)

2018

Fylkesferd 2018 (PDF, 42 MB)

Hovedtrekk 2018 (PDF, 7 MB)

2017

Fylkesferd 2017 (PDF, 9 MB)

Hovedtrekk 2017 (PDF, 7 MB)

2016

Fylkesferd 2016 (PDF, 7 MB)

Hovedtrekk 2016 (PDF, 4 MB)

2015

Fylkesferd 2015 (PDF, 19 MB)

Hovedtrekk 2015 (PDF, 4 MB)

2014

Fylkesferd 2014 (PDF, 31 MB)

Hovedtrekk 2014 (PDF, 2 MB)

2013

Fylkesferd 2013 (PDF, 38 MB)