Reisegaranti buss

Vår garanti forplikter oss til å gjøre vårt beste for at du kommer fram til rett tid.

Dersom det allikevel skulle oppstå forsinkelser eller kanselleringer, vil vi:

 • Gi deg best mulig informasjon om hva som skjer.
 • Så tidlig som mulig gi deg informasjon om reisealternativ eller alternativ transport.
 • I den grad det er praktisk mulig, sette opp alternativ transport.

Vi skal alltid gjøre vårt ytterste for å unngå feil.

Om alternativ transport ikke kan tilbys, vil vi refundere dine dokumenterte utlegg til drosje og/eller egen bil, eller annen alternativ transport – dersom du blir mer enn:

 • 20 minutter forsinket på reiser under en time: refunderes med inntil 550 kroner.
 • 40 minutter forsinket på reiser mellom en og tre timer: refunderes med inntil 825 kroner.
 • 60 minutter forsinket på reiser over tre timer: refunderes med inntil 1100 kroner.
 • På reiser over tre timer, og hvor forsinkelsen gjør at du ikke kommer frem før dagen etter, vil du få dekket overnatting. Du må i så fall på forhånd få dette godkjent av Troms fylkestrafikk.

Er det under 20 minutter til neste avgang, også på alternative busslinjer, vil du ikke ha rett på refusjon.

Vær oppmerksom på at du bruker gjeldende rutetabell og informasjon om kollektivtilbudet. Det er ofte egne rutetabeller ved jul, påske og i skolenes ferier.

For at du skal gjøre ditt krav gjeldende, må du levere reisegarantiskjema eller en skriftlig henvendelse senest en måned etter hendelsen. Vi vil besvare din henvendelse så raskt som mulig og senest en måned fra vi har mottatt den.

Når gjelder garantien?

Retten til refusjon inntrer ved alle slags uregelmessigheter som ikke er forhåndsannonsert.

Refusjonen gjelder annet rutetilbud, drosje eller egen bil. Ved refusjon av kilometergodtgjørelse kan kun sjåføren sende inn krav dersom flere reiser sammen. Refusjonen gjelder kun kilometergodtgjørelse etter Statens gjeldende satser, og dekker ikke bompenger eller parkering.

 • Dersom du vet at du kan få god hjelp av et annet rutetilbud bør du bruke det, eventuelt i tillegg til drosje.
 • Reisegarantien gjelder for enkeltreiser og når du har overgang til andre busslinjer på din reise.
 • Reisegarantien gjelder ikke dersom det er 20 minutter eller mindre til neste avgang som beskrevet i våre rutetabeller eller i våre reiseplanleggere.
 • Reisegarantien gjelder ikke hvis du blir forsinket frem til en holdeplass for bytte til annen buss uten fast korrespondanse. Skal du bytte linje under reisen, må du selv beregne minst fem minutters overgangstid pluss eventuell. gangtid mellom busslinjene. Ved fast korrespondanse med busser hvor fører skal vente på en bestemt linje, og det ikke skjer, gjelder reisegarantien. 

Reisegarantien gjelder ikke dersom forsinkelsen eller innstillingen skyldes forhold utenfor vår eller transportørens kontroll, slik som:

 • Varslede trafikkforstyrrelser ved større arrangementer, festivaler eller andre begivenheter som berører trafikken i stor grad, for eksempel 17. mai, sykkelritt osv.
 • Offentlige påbud og forbud, streik og lignende
 • Naturkatastrofer
 • Ekstraordinære værforhold (eks. kraftig snøfall, ras, flom eller særdeles glatt veibane)
 • Veiarbeid eller uforutsette problemer med kjøreveien

Reisegarantien omfatter ikke følgekonsekvenser av forsinkelsen for eksempel ved at du ikke rekker tannlegetime, forretningsavtale eller en flyavgang.
Reisegarantien er en nasjonal ordning som er utarbeidet av Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport.

Søk reisegaranti her