Personvern Troms Reise-app

Her finner du info om personvern for bruk av Troms Reise appen.

Samtykke fra brukeren

DataGrafikk AS utvikler og drifter reiseplanleggertjenesten "Troms reise" på vegne av Troms fylkestrafikk. Hjemmel for bruk av personopplysninger baserer seg på samtykke fra brukeren.

Lagring

Opplysninger som samles inn lagres på egne servere og det er kun DataGrafikk som har tilgang til. DataGrafikk samler inn opplysninger om reisesøk i reiseplanleggeren. Formålet med søkeloggene er å lage statistikk som benyttes til å si noe om bruken av tjenesten. Eksempler på hva statistikken gir  svar på er hvor mange som søker, når på døgnet de søker, hvor mange søk som gir resultat.

Datagrafikk samler inn hele IP-adressen, men opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at de ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker fra statistikken.

Utover dette benyttes IP-adressen i søkeloggene for å identifisere og forhindre misbruk av tjenesten ved at man kan identifisere IP-adresser som genererer forespørsler fra automatiserte verktøy.

Søkeloggene hos Datagrafikk slettes etter 30 dager.

Her kan du lese mer om personvern hos Datagrafikk