Plassgaranti/reservasjon

Her finner du informasjon om reservasjon av plass og plassgaranti på buss, hurtigbåt og ferge. 

Plassgaranti buss 

Plassreservasjon hurtigbåt  

Plassreservasjon ferge