Kjøp og fyll på reisekort

Vårt reisekort kan benyttes på bussene og hurtigbåtene til Troms fylkestrafikk. Du kan kjøpe reisekort og fylle på billetter og reisepenger her.

Hvor kan jeg kjøpe reisekort og fylle på reisepenger?

Du kan kjøpe reisekort og fylle på billetter og reisepenger her

  • nettbutikk (reisepenger minimum påfylling 1 krone)
  • billettautomat (reisepenger minimum påfylling 100 kroner)
  • kundesenter (reisepenger minimum påfylling 400 kroner)
  • utsalgssteder (reisepenger minimum påfylling 400 kroner)
  • om bord på buss (reisepenger minimum 400 kroner) (ikke bybuss Tromsø/ Harstad)
  • om bord på hurtigbåt (reisepenger minimum påfylling 1 000 kroner)

Du kan også kjøpe periodebilletter på de samme stedene. Påfyll av reisekort med rekvisisjon kan kun gjøres på kundesenter.

Hvordan bruker du reisekortet?

For å bruke reisekortet, må det være en gyldig billett (enkeltbillett eller periodebillett) eller reisepenger på kortet. 

Dersom du har flere billetter og reisepenger på kortet, vil billettmaskinen belaste første gyldige billett i følgende rekkefølge:

  1. Periodebillett med riktige soner for reisestrekningen. Det kan være alle typer perioder, fra 24 timer til 90 dager.
  2. Enkeltbillett med riktige soner for reisestrekningen.
  3. Reisepenger med automatisk trekk, dersom det er tilstrekkelig saldo på kortet og det i tillegg er definert «Autoreise» for reisestrekningen. Det er en favoritt-strekning med soner der du reiser oftest. Reiser du som regel innenfor én sone (f.eks. Tromsø kommune), vil en slik autoreise med sone Tromsø kunne brukes på alle reiser i hele kommunen.

Er det ikke lagt inn en autoreise, må sjåfør/billettør/utsalgssted/kundesenter manuelt taste inn reisestrekningen og kortet kan belastes manuelt.

Mistet reisekortet?

Hvis du har mistet reisekortet, kan du få refundert innestående beløp dersom du har kvitteringen. Ta kontakt med ett av våre kundesenter her.

Virker ikke kortet?

Ta kontakt med ett av våre kundesenter her.