Busse

Eaŋkil- ja áigodatbileahtaid sáhtát geavahit Romssa fylkkajohtolaga bussiin ja guovlobussiin Álttás, Áhkánjárggas ja Lodegiin. Jus geavat Romsa Bileahtta de fitnet buoremus bileahttahatti. Romsa Bileahtta váikkuha maiddái dasa ahte manná johtilit ja spáitilit njuiket bussii. Bussebileahtta dohkálašáigodagas lea dus vejolašvuohta mátkkoštit nu olu go háliidat daid sonaid siste masa leat oasttán.

 

Enkelt- eller periodebilletter kan brukes på Troms fylkestrafikks busser og regionbussene våre til Alta, Narvik og Lødingen. Benytter du Troms Billett vil du alltid få beste pris på din billett. Troms Billett bidrar også til at ombordstigning går raskt og effektivt.  Innenfor gyldighetstiden for bussbilletten kan du reise så mye du vil i de soner den er kjøpt for. 

Velg billett for å se priser

Sonat

Eaŋkilbileahtat ja áigodatbileahtat sáhttá oastit olles Romssa fylkkajohtolaga ruvttoguvlui. Bileahta hattit leat das galle sonaid leat mátkkošteamen.

Bileahtta- ja hálbbiideammioppalašgeahčastat

Reise videre til Finnmark eller Nordland? 

Skal du reise videre med Snelandias busser i Finnmark, må ny billett kjøpes der.

Snelandia

Skal du reise videre med Nordland fylkeskommunes busser i Nordland, må ny billett kjøpes der.  

Reis Nordland 

Togbussen 

Spesialordning for Togbussen – billett for hele reisen kan kjøpes på ENTUR-appen eller hos transportør SJ Nord. Linje 100 Tromsø-Narvik + linje 100 Narvik-Fauske + natt-tog Fauske-Trondheim. 

SJ

Flybussen og andre busstilbud 

Billetter og priser fra Troms og Finnmark fylkeskommune gjelder bare det offentlige kollektivtilbudet som tilbys gjennom Troms fylkestrafikk. Flybuss er som regel et såkalt kommersielt tilbud, det vil si uten tilskudd fra det offentlige. For rutetilbud som drives kommersielt gjelder transportørs egne priser. Det henvises til den enkelte transportør. I Troms gjelder dette: 

Flybussen Tromsø Flybussen Harstad Flybussen Bardufoss

Arctic Route - Eskelisen Arctic Route - Bussring