Vegarbeid i Røstbakken påvirker busstrafikken i Tromsø

Linje 40 ved Alfheim - Klikk for stort bildeI perioden 2. mai 2022 til august 2023 vil det foregå vegarbeid i og rundt Røstbakken. Dette vil påvirke busstrafikken og flere holdeplasser vil ikke betjenes.

Endring for linje 40

På grunn av vegarbeid vil det ikke være betjening på strekningen fra holdeplass Tromsø museum til og med Wi-To. 

Linje 40 fortsetter derfor fra Mellomvegen, kjører Kvaløyvegen - Strandvegen og betjener holdeplassene til linje 34 fra og med holdeplass Telegrafbukta.

Endringene er gjeldende inntil videre. 

Stengte holdeplasser

Følgende holdeplasser langs traseen til linje 40 blir ikke betjent inntil videre:

 • Tromsø museum
 • Musikkonservatoriet
 • NRK Troms
 • Sommerengvegen
 • Henrik Wegelands veg
 • Nansenvegen nord 
 • Røstbakktoppen
 • Austadvegen
 • Alfheim
 • Alfheimvegen nord
 • Bikuben
 • Kongsbakken
 • Wi-To

Hva skal gjøres? 

Tromsø kommune skifter ut gamle vann- og avløpsledninger, og bygger et nytt system for overvann (nedbør og drensvann) som skiller dette fra spillvann (avløp og kloakk). I tillegg får vegene i området en oppgradering. Tromsø kommune legger også ny hovedvannledning som deretter skal videre ned til havet og over til fastlandet.

Når er det ferdig?

Anleggsarbeidet starter i april 2022 og skal være ferdig senhøsten 2023.

Hvordan påvirkes du? 

Når anleggsarbeidet starter vil gater og parkeringsplasser i perioder bli helt eller delvis sperret. Det vil også i korte perioder bli nødvendig med midlertidig vann. 

Hvorfor gjøres dette?

Vann- og avløpsrørene i området har for dårlig kapasitet og skal oppgraderes. Tromsø kommune lager også et nytt system for overvann. I dag går overvann (regn) og spillvann (avløp) i samme ledningsnett til nærmeste renseanlegg. Dermed sendes også regnvann gjennom renseanlegget, men ved å lage to systemer unngår man dette. En slik oppdeling av avløpet kalles for separering. I tillegg er det behov for å bygge et fortau i Røstbakken, da det ferdes mange barn og andre myke trafikanter der. Fortauet plasseres på nordsiden av vegen langs Røstbakken.

Les mer på Tromsø kommune sine nettsider.