Vegarbeid i Diamantvegen

Fra onsdag 7.september blir det omkjøring for linje 22 og 24 i nordgående retning grunnet vegarbeid i Diamantvegen. Fra fredag 9.september utvides det til å gjelde i begge retninger. 

Ubetjente holdeplasser

Holdeplassene Turkisvegen og Rubinvegen i nordgående retning vil være ubetjent så lenge arbeidet pågår. Fra fredag 9.september utvides arbeidet og begge retninger vil være ubetjent så lenge arbeidet pågår. 

Midlertidig holdeplass

Midlertidig holdeplass for linje 22 og 24 vil være Myrland. Fra fredag 9.september gjelder det for begge retninger. 

Kart fra fredag 9.september

Kart over Diamantvegen der det fra 07.september pågår vegarbeid. Holdeplassene Rubinvegen og Turkisvegen er ubetjent, med midlertidig holdeplass på Myrland nede ved hovedveien - Klikk for stort bilde 

Vi kommer tilbake med mer info om når vegarbeidet går mot slutten.