Prisjustering for buss og hurtigbåt

Buss ved holdeplass, ung gutt går på bussen. Foto. - Klikk for stort bilde 
Den 1. februar justeres prisene for buss, mens priser for hurtigbåt er uendret. Vi lanserer også ny periodebillett for enkelte hurtigbåtlinjer. 

2,7 prosent økning på enkeltbillett

Pris for en forhåndskjøpt enkeltbillett i én sone justeres med én krone. Øvrige soner for enkeltbilletter og periodebilletter justeres tilsvarende i henhold til den etablerte prissystemet for kollektivtrafikken.

– Prisøkningen på enkeltbillett skjer for å følge prisutviklingen i samfunnet, sier fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hansen (Ap).

Unntak for Tromsø

Periodebilletter i Tromsø er billigere enn i resten av fylket på grunn av særskilt statlig tilskudd til reduksjon av billettprisene. De statlige midlene har også blitt brukt til en prøveordning med lavere billettpris for voksne og unge voksne utenfor rushtid i Tromsø. Hovedhensikten har vært å spre passasjerene på flere avganger.

Ekstra tilskudd til billettpriser gis til alle de største byene i landet, men det er bare Tromsø som bruker pengene til en ny billett utenfor rushtid. Derfor er det både andre byer/fylker og forskningsmiljø som følger med på resultatene av dette forsøket.

– Vi har hatt disse tiltakene for kort tid til å gjøre en ordentlig evaluering av effekten, vi ønsker derfor å opprettholde denne ordningen inntil videre med samme struktur og priser som i 2021. Vi mener dette bidrar til å gjøre busstilbudet i Tromsø mer attraktivt, og at de rimelige prisene i kombinasjon med høy frekvens er et godt alternativ til bil, sier fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen (Ap).

Periodebillett for hurtigbåt

Reiser med hurtigbåt er noe redusert som følge av pandemien, noe som blant annet skyldes mindre forretningsreiser. Fylkesrådet har derfor bestemt å holde prisene på hurtigbåt uendret i 2022. 

Det lages videre en prøveordning med periodebillett 30 dager på utvalgte hurtigbåtstrekninger i 2022. Fra 1. februar blir det mulig å kjøpe periodebillett for inntil 30 dager på strekningene Finnsnes-Tromsø (linje 2), Tennskjær-Tromsø, Lysnes-Tromsø og Vikran-Tromsø (linje 4).

– Vi har fått henvendelser fra reisende med spørsmål om vi kan vurdere periodebillett for hurtigbåt. Det har vi gjort, og kommet frem til at dette er noe vi kan prøve ut i 2022, sier fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen (Ap).

Billetten er inntil videre kun mulig å kjøpe om bord.

Viderefører SMS-billetten

SMS-billettering ble innført som et koronatiltak for å gi de som ikke har mulighet til å kjøpe billett i app et alternativ ved betalingsrestriksjoner. SMS-billetter har blitt populært og utgjør 1,4 prosent av alle transaksjonene i kollektivtrafikken. Ordningen videreføres av fylkesrådet i 2022. 

Fergene følger AutoPASS-regulativet for fergetakster og ble nedjustert 1. januar 2022.