Omkjøringer rundt Petersborggata på grunn av vegarbeid

Fotografi av Gyllenborgbrua, gjerdet er i fokus. I bakgrunnen kan man se bebyggelse, en buss og biler som kommer etter. Man ser også to holdeplasser langs veien. - Klikk for stort bilde

Fra 8. mai til 1. oktober 2023 blir det omkjøring for linje 20, 21, 24, 26, 28 og 40 i Tromsø. Omkjøringen skyldes oppgradering av "Gyllenborgbrua".  

Klikk på lenken under for å komme rett til informasjon om linjen som er aktuell for deg

Linje 20, 21 og 24

Kart som viser omkjøring for linje 20, 21 og 24 i forbindelse med vegarbeid i Petersborggata - Klikk for stort bilde

Linje 20, 21 og 24 vil kjøre Skolegata og betjene følgende midlertidige holdeplasser:

 • Gyllenborg skole
 • St. Hanshaugen

Følgende holdeplasser blir ikke betjent:

 • Petersborggata
 • Sjømannsskolen 
 • Kvamstykket

Linje 26

Linje 26 vil kjøre Kirkegårdsvegen og betjener følgende holdeplasser:

 • Bikuben
 • Vervarslinga
 • Trykkbassenget 
 • Bispegården
 • Skoglyst
 • Sommerlyst skole  

Følgende holdeplasser blir ikke betjent:

 • Petersborggata 

Linje 28

Linje 28 vil kjøre gjennom Sentrumstangenten og betjener følgende holdeplasser:

 • Kirkegata
 • Polaria
 • Nerstranda (nordgående)
 • Postterminalen
 • Simen Workinns veg
 • Soltun
 • Workinnmarka skole
 • Klimavegen
 • Åslivegen

Følgende holdeplasser blir ikke betjent:

 • Fredrik Langes gate
 • Kongsbakken
 • Petersborggata
 • Bispegården
 • Trykkbassenget
 • Prestvannet
 • Stalheim 

Linje 40

Linje 40 kjører Kirkegårdsvegen og betjener følgende midlertidig holdeplass:

 • Bikuben

Følgende holdeplasser blir ikke betjent:

 • Petersborggata
 • Bispegården
 • Trykkbassenget

Nødvendig oppgradering

"Gyllenborgbrua" bærer deler av nordgående kjørefelt og fortauet på strekningen mellom Petersborggata nummer 50 og 63. Konstruksjonen ble bygget på 60-tallet og det er helt nødvendig med oppgradering for å sikre bæreevne for den trafikkerte vegstrekningen. 

Foto av Gyllenborgbrua, person ved holdeplass, flott hus i bakgrunnen og blå himmel. - Klikk for stort bilde

Petersborggata skal være åpen for trafikk fra og med 1. oktober 2023. Da vil alle berørte linjer gå tilbake til normal trase.