Omkjøring for linje 24 på grunn av vegarbeid

Omkjøring for linje 24  

På grunn av vegarbeid på Håpet i Tromsø er det omkjøring for linje 24. Holdeplass Radarvegen og Ørnevegen ubetjent - fra mandag 14.november vil også Ankervegen bli ubetjent.

Følgende holdeplasser blir ikke betjent:

  • Radarvegen
  • Ørnevegen

Fra mandag 14.november utvides vegarbeidet og holdeplass Ankervegen vil også bli ubetjent i perioden. 

Midlertidig holdeplass i Båtsmannvegen.

Omkjøringen gjelder inntil videre.  

Omkjøring fra mandag 14.november: