Nå setter vi inn ekstrabusser på linje 40 rundt Røstbakken

I forbindelse med det pågående vegarbeidet i Røstbakken settes det inn ekstrabusser på linje 40 fra onsdag 1. juni. Her kan du lese mer om hvilke holdeplasser som vil betjenes av ekstrabussen.  

Hvor starter ekstrabussen?

Ekstrabussene kjører fra Smørtorget via Henrik Wergelands veg over Røstbakken og ned til sentrum.

Den ordinære linje 40-bussen fortsetter omkjøring som tidligere.

Når kjører ekstrabussen?

Tidspunktene under viser når de ulike bussavgangene starter fra Smørtorget. 

Rutetabell finner du her (PDF, 366 kB).

Ukedager

20 min frekvens 07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20

Halvtimesfrekvens mellom 08:50 og 14:50

20 min frekvens 15:10, 15:30, 15:50, 16:10

Halvtimesfrekvens 16:40 – siste tur 18:10

Helg

Lørdag: Halvtimesfrekvens 07:00- siste tur 18:00

Søndag: Timesfrekvens 07:00- siste tur 18:00

Hvilke busstype er det som kjøres?

Det vil bli benyttet minibusser. 

Betjente holdeplasser:

 • Smørtorget
 • Peder Hansens gate
 • Polaria
 • Bjørnøygata
 • Bjerkely
 • Sommerengvegen
 • Henrik Wergelands veg
 • Røstbakktoppen
 • Austadvegen
 • Alfheim
 • Alfheimvegen nord
 • Bikuben
 • Kongsbakken
 • Wi-To

Busstraseen blir slik

Sjøgata – Kirkegata – Strandvegen – Bjørnøygata – Mellomvegen – Henrik Wergelands veg – Krognessvegen – Nansenvegen - Henrik Wergelands veg – Hagavegen – Fagerlivegen – Røstbakken – Alfheimvegen – Kirkegårdsvegen – Kongsbakken – Wito

 

Hvordan kjøpe billett til ekstrabussen?

Man kjøper billett på vanlig måte. Les mer her.

Hva med sanntidsinformasjon?

Det vil dessverre ikke være informasjon i sanntid for ekstrabussen.