Husk å søke om skoleskyss

Videregåendeelever som vil ha garantert skoleskyss til skolestart må søke før 2. august 2021. Du kan søke fra 3. juli når du har fått tildelt skoleplass.

 

 

 

Hva gjelder for videregående?

Er du elev ved en av de videregående skolene i Troms og har mer enn seks kilometer gangavstand til skolen, kan du søke om gratis skoleskyss. Slik skyss vil for de aller fleste være med buss og det brukes skolekort som skyssbevis.

Du kan ikke søke skoleskyss før du har fått skoleplass

Hver enkelt elev søker om slik skyss rett etter at inntaket til videregående skoler er sendt ut. Husk å bekrefte skoleplassen før du sender søknad om skoleskyss.

Ta vare på skolekort

Ta vare på skolekortet om du har et fra før. Selv om du har skolekort må du søke om rett til skoleskyss.