Gratis kollektivtransport for flyktninger

Fylkesrådet tilbyr flyktninger gratis reiser med kollektivtransporten i Troms. Dette gjelder for alle nye flyktninger som har ankommet fylket etter 1. mars 2022.

Gratis reiserett gjelder i første omgang fram til 1. juni 2022, eller inntil oppholdskort er mottatt.

– Vi ønsker å bidra i denne krisen med de tiltak vi kan. Derfor gir vi gratis personreiser på fylkeskommunes transportmidler, sier fylkesråd for samferdsel, Agnete M. Hanssen (Ap).

Hvordan gjøres dette i praksis?

  • Behov for gratisbilletter koordineres av hver enkelt kommune.
  • Troms fylkestrafikk deler ut 30-dagers billetter for 1 sone som sendes den enkelte kommune på forespørsel.
  • Kommunen tar kontakt med kundesenteret til Troms fylkestrafikk på 777 88 777 for å få periodebillettene. 
  • Kommunen må oppgi hvor mange det gjelder og sørge for distribusjon.
  • Eventuelle andre behov for billetter (lengre bussreiser, hurtigbåt/ferge) meldes inn til Troms fylkestrafikk  av kommunene.
  • Kommunene sørger for distribusjon av billetter. 

Flyktninger skal ikke henvende seg direkte til Troms fylkestrafikk eller til personell om bord i transportmiddelet. De skal ta kontakt med kommunen og melde inn behov der. 

Hvor lenge gjelder det?

  • Dette gjelder for alle nye flyktninger som har ankommet fylket etter 1. mars 2022.
  • Gratis reiserett gjelder i første omgang fram til 1. juni 2022, eller inntil oppholdskort er mottatt.

Spørsmål?

Alle spørsmål vedrørende dette rettes til kundesenteret vårt på 777 88 777.