Fylkesvei 862 stengt - beredskapslinje satt inn

Frem til 1.november vil fylkesvei 862 på Senja være stengt. Fra mandag 27.juni erstattes derfor  av beredskapslinje 362 fra Straumsbotn-Mefjordvær

På grunn av vegarbeid ved Svarthollatunnelen på fylkevei 862 vil veien være helt stengt fra tirsdag 21.juni og frem til 1.november for alle kjøretøy, syklende og gående. 

Linje 370 vil være innstilt i samme tidsrom. Fra mandag 27.juni erstattes denne av beredskapslinje 362 Straumsbotn-Mefjordvær som korresponderer i Straumsbotn med linje 360 fra Finnsnes-Torsken. 

Rutetabell til Beredskapslinje 362 kan lastes ned ved å klikke her. Alle andre rutetabeller finnes ved å klikke her.