Fylkesrådet varsler prisendringer for kollektivtransporten i Troms

Fra 1. juli 2022 blir det gratis ferge på en rekke samband i Troms. Fylkesrådet varsler også økte priser for kollektivtransport fra 1. august 2022

– Vi er glade for å kunne tilby gratis ferge for enkelte fergesamband. Samtidig er den økonomiske situasjonen under press. Økte drivstoffkostnader og sviktende inntekter som følge av pandemien er ting vi må ta på alvor, først og fremst for å kunne bevare mest mulig av rutetilbudet vårt, sier fylkesrådsleder, Bjørn Inge Mo (Ap).

Priser for ferge

Gratis ferge:

Stortinget har bestemt at mindre fergesamband til vegløse samfunn skal bli gratis. For Troms fylke vil følgende samband bli gratis fra 1. juli 2022:

  • Linje 182 Bellvik – Vengsøy
  • Linje 185 Hansnes – Karlsøy – Vannøy
  • Linje 186 Hansnes – Reinøy
  • Linje 188 Mikkelvik – Bromnes
  • Linje 195 Storstein – Lauksundskaret - Nikkeby
  • Linje 198 Rotsund – Havnnes – Uløybukt

Øvrige samband i Troms oppfyller ikke kriteriene som Samferdselsdepartementet har satt. Kriteriene er at samband som er aktuelle for gratis ferge skal ha under hundre tusen årlige reisende og at det ikke finnes omkjøringsmuligheter. 

Selv om fergestrekninger blir gratis, vil man av statistikkhensyn fortsatt lese av registreringsskilt på bilene. AutoPASS-ordningen for øvrige fergesamband videreføres.

Høgsfjord veg kai på Breivikeidet.jpg - Klikk for stort bilde 

Prisjustering øvrige samband:

For øvrige fergesamband økes prisene på ferge med cirka 8 prosent. Økningen skyldes primært økte kostnader til drift. Dette trer i kraft 1.august 2022 og pristabeller vil bli publisert på nettsiden før dette. Dagens priser finnes ved å klikke her. 

Utenlandske kjøretøy

Det er viktig å merke seg at fra 1.juli vil alle internasjonale kjøretøy som ikke har AutoPASS-avtale måtte betale med kredittkort før de får kjøre om bord på ferga. Dette kan skje enten med FerryPay eller med kredittkort på fergekaia ved ombordkjøring. 

Les mer og opprett konto på Ferrypay her. 

Les mer om AutoPASS her. 

Priser for buss og hurtigbåt

Grunnprisen for én sone på buss og hurtigbåt justeres fra 37 kroner til 39 kroner for forhåndskjøpt billett. Justeringen tilsvarer 5,4 prosent. Billett utenfor rushtid i Tromsø økes fra 20 kroner til 25 kroner. Priser for periodebilletter for buss økes med cirka 10 prosent. Dette trer også i kraft 1.august 2022.

Justeringen skyldes:

  • Økte driftskostnader
  • Mindre inntekter som følge av pandemien
  • Økt sniking på bussen
  • Økte kostnader i forbindelse med lovpålagt skoleskyss

Hurtigbåt på havet - Klikk for stort bildeHurtigbåt Fjordprinsen 2021

Priseksempel hurtigbåt fra 1.august 2022:

Prisene på hurtigbåt økes med 2 kroner per sone. Linje 2 fra Tromsø- Harstad har 16 soner og vil få en prisøkning på 32 kroner. Fra 735 kroner til 767 kroner for en voksenbillett kjøpt ombord. 

Samtidig etableres det en makspris på hurtigbåt pålydende 750 kroner for voksen og 375 kroner for barn ung, honnør og militær. 

Derfor vil prislisten for hurtigbåtlinje 2 fra Tromsø-Harstad se slik ut: 

Fra 1.august 2022 Priser hurtigbåt linje 2 Tromsø-Harstad
Kjøp av billett Voksen Honnør/Barn/Ung/Militær Ung voksen
på forhånd 600 kr 375 kr 450 kr
om bord 750 kr 375 kr 450 kr

Priser for de ulike strekningene vil bli publisert på nettsiden før 1.august. Dagens priser finnes ved å klikke her. 

 

Priseksempler buss fra 1.august 2022

Dagens priser finnes ved å klikke her. 

Buss kjørende i Tromsø sentrum - Klikk for stort bilde 

Enkeltbilletter (på forhånd)

Pristabell buss for enkeltbilletter kjøpt på forhånd.
fra 1.august 2022- Enkeltbillett (på forhånd)
Soner 1 sone 2 soner 3 soner 4 soner
Voksen (30-66 år) 39 kr 78 kr 156 kr 234 kr
Ung voksen (18-29 år) 39 kr 59 kr 117 kr 176 kr
Barn (6-17 år) og honnør (67+) 20 kr 49 kr 98 kr 146 kr

Billett utenfor rushtid i Tromsø økes fra 20 kroner til 25 kroner.

 

Enkeltbilletter (på forhånd) 5+ soner

fra 1.august 2022- Enkeltbillett (på forhånd) 5+ soner
Soner 5 soner 6 soner 7 soner 8+ soner
Voksen (30-66 år) 312 kr 390 kr 468 kr 546 kr
Ung voksen (18-29 år) 234 kr 293 kr 351 kr 410 kr
Barn (6-17 år) og honnør (67+ år) 195 kr 244 kr 293 kr 341 kr

 

Tromsø -periodebillett

Pristabell buss periodebillett Tromsø
fra 1.august 2022 - Tromsø - Periodebillett
Periode 30 dager 90 dager
Voksen (30-66 år) 550 kr 1650 kr
Ung voksen (18-29 år) 300 kr 900 kr
Barn og ungdom (6-17 år) 220 kr 660 kr
Honnør (67+ år) 270 kr 810 kr

 

30-dagers billett

Pristabell buss 30-dagers billett
fra 1.august 2022- 30-dagers billett
Soner 1 sone 2 soner Alle soner
Voksen (30-66 år) 790 kr 1340 kr 1900 kr
Ung voksen (18-29 år) 460 kr 790 kr 1110 kr
Barn og ungdom (6-17 år) 350 kr 670 kr 670 kr
Honnør (67+ år) 395 kr 670 kr 950 kr

 

90-dagers billett

Pristabell buss 90-dagers billett
fra 1.august 2022- 90-dagers billett
Soner 1 sone 2 soner Alle soner
Voksen (30-66 år) 2140 kr 3690 kr 5150 kr
Ung voksen (18-29 år) 1240 kr 2130 kr 3000 kr
Barn og ungdom (6-17 år) 930 kr 1800 kr 2000 kr
Honnør (67+ år) 1070 kr 1820 kr 2560 kr

Gratis kollektivtransport for flyktninger 

Ordningen med gratis kollektivtransport for flyktninger forlenges til 1. september 2022, eller til oppholdskort er mottatt. Ordningen gjelder for alle flyktninger som har ankommet Norge etter 1. mars 2022. Egne regler gjelder for de ulike kommunene. Ta kontakt med kommunen du er tilhørende til for bestilling. Les mer her. (if you want to read this article in english, please change the site's language settings on top of this page. The site will then automatically direct you to the english arcticle about "Free public transport for refugees")