Flere holdeplasser i Tromsø sentrum skifter navn

Kart over holdeplasser i Tromsø sentrum. Illustrasjon - Klikk for stort bilde 

Fra nyttår får ni holdeplasser nye navn og enkelte holdeplasser slås sammen. Dette får konsekvenser for mange av byens busslinjer.

Endrer navn

Holdeplassene i Fredrik Langes gate får alle nye navn den 1. januar 2022. Fra nyttår vil de nye holdeplassene hete Wi-To (tidligere F1), Fredrik Langes gate (tidligere F2 og F3) og Smørtorget (F4).

Samtidig vil fire holdeplasser i Sjøgata endre navn til Torgsenteret (tidligere S1 og S2), de nye navnene er Killengreens gate (S3) og Bankgata (S4). Havnegata H1 endrer også navn til Kystens hus.

– Dette er noe vi har jobbet med en stund og vi håper navneendringene vil gjøre busstilbudet mer tilgjengelig for folk. Vi har nemlig fått tilbakemeldinger på at navnene på de mange holdeplassene i sentrum kan oppleves som forvirrende, spesielt for de som er ny i byen eller tilreisende, sier daglig leder i Troms fylkestrafikk, Kurt Bones.

Ni bybusslinjer berørt

Tromsø sentrum er et knutepunkt og mange av byens busslinjer trafikkerer de berørte holdeplassene. Et annet grep er at holdeplassene Sjøgata S1 og S2 og Fredrik Langes gate F2 og F3 slås sammen til såkalte samleholdeplasser. Dette betyr at første ankomne buss kjører lengst frem, og etterfølgende busser stiller seg bak denne om flere busser betjener holdeplassen til samme tid. 

– Dette vil kanskje være uvant for noen i starten. Vi oppfordrer derfor de som reiser til å følge ekstra godt med på linjenummeret som står på bussen når de er på holdeplassene, på den måten unngår man å miste bussen sin, sier Kurt Bones.

Følger nasjonal standard

Jernbanedirektoratet har utformet en ny nasjonal standard for holdeplasser, den sier også noe om hvilke navn holdeplasser skal ha. Tall- og bokstavkombinasjoner skal unngås, og navn skal ta utgangspunkt i gatenavn, stedsnavn eller andre offentlig kjente og normalisert betegnelser som beskriver stedet hvor holdeplassen befinner seg. Formålet er at det skal være enkelt for passasjerer å orientere seg, enten fysisk eller ved søk i digitale reiseplanleggere eller ved bruk av andre karttjenester.

– Navnendringene har også blitt vurdert av språkrådet, som har kommet med sin faglige vurdering av dette. I tillegg til at denne endringen er mer brukervennlig for de som reiser med oss, er den også i tråd med nasjonal standard for bransjen, avslutter Bones.