Refusjon i Troms Billett-app

Her finner du gjeldende regler for refusjon av billetter. 

Her finner du kontaktskjema for refusjon