• Endringer i busstilbudet i Tromsø
    Mandag 23. august går vi over til høstruter. I Tromsø blir det flere avganger, tidligere avganger og nye traseer på enkelte linjer.
  • Husk å søke om skoleskyss
    Videregåendeelever som vil ha garantert skoleskyss til skolestart må søke før 2. august 2021. Du kan søke fra 3. juli når du har fått tildelt skoleplass.